สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาม มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ  ระดับนานาชาติ รอบแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253