Home / ตัวหนังสือวิ่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ / รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Download (PDF, 846KB)

เกี่ยวกับ ขวัญศิริ กองช่าง

กรุณาตรวจสอบ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

download nulled

Leave a Reply