Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / หนังสือมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการของบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการของบุคลากรทางการศึกษา

Download (PDF, 913KB)

เกี่ยวกับ admin

กรุณาตรวจสอบ

กิจกรรม “สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร”

   วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมสนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารราชการของจังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ …

Leave a Reply