Home / ตัวหนังสือวิ่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ / ประกาศโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน

เกี่ยวกับ admin

กรุณาตรวจสอบ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Leave a Reply