Home / ตัวหนังสือวิ่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ / กฎหมายน่ารู้ ตอน “ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์”

กฎหมายน่ารู้ ตอน “ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์”

เกี่ยวกับ admin

กรุณาตรวจสอบ

คณะกรรมการช่วยเหลือกรณีคำสั่งยกเลิกการใช้ Moenet ของโรงเรียน

กรณีคำสั่งยกเลิกการใช้งาน Moenet ของโรงเรียนในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ทำให้หลายโรงเรียนประสบปัญหาการใช้งาน ทาง สพป.ชพ.1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง/ช่วยเหลือ การใช้งานเครือข่าย Internet ของโรงเรียน

Leave a Reply