Home / ตัวหนังสือวิ่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ / ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศักษา ประกาศรับสมัครการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) ปี 2561 รายละเอียดตาม

เว็บไซด์ https://muakru.thaijobjob.com/

เกี่ยวกับ admin

กรุณาตรวจสอบ

คณะกรรมการช่วยเหลือกรณีคำสั่งยกเลิกการใช้ Moenet ของโรงเรียน

กรณีคำสั่งยกเลิกการใช้งาน Moenet ของโรงเรียนในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ทำให้หลายโรงเรียนประสบปัญหาการใช้งาน ทาง สพป.ชพ.1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง/ช่วยเหลือ การใช้งานเครือข่าย Internet ของโรงเรียน

Leave a Reply