wwwcpn1

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

นายมนูญ จันทร์สุข

ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1

 

เพลงมาร์ช สพป.ชพ.1

ข่าวข้นค้นข่าว สพป.ชพ.1

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
15 กรกฎาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
15 กรกฎาคม 2562 ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดชุมพรในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง
15 กรกฎาคม 2562 ข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2562
15 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ สพฐ.ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562
15 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ เช้านี้ที่ สพป.ชพ.1
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
11 กรกฎาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดและร่วมบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
11 กรกฎาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต จัดโครงการค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในสังกัด
11 กรกฎาคม 2562 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
11 กรกฎาคม 2562 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
10 กรกฎาคม 2562 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2562
09 กรกฎาคม 2562 คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
09 กรกฎาคม 2562 ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
09 กรกฎาคม 2562 ข้อมูลเชิงสิถิตการให้บริการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
09 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
09 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
09 กรกฎาคม 2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
09 กรกฎาคม 2562 แบบประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
09 กรกฎาคม 2562 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
08 กรกฎาคม 2562 คู่มือการให้บริการขอจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ
08 กรกฎาคม 2562 สัญญาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
08 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
08 กรกฎาคม 2562 คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
Facebook Pagelike Widget

การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1

27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
08 กรกฎาคม 2562 สัญญาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
02 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 สัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
02 กรกฎาคม 2562 ราคากลางรายการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 คุณลักษณะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 ราคากลางรายการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 คุณลักษณะ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 มิถุนายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
24 มิถุนายน 2562 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์การซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
14 มิถุนายน 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
06 มิถุนายน 2562 กรรมการพิจารณาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
27 มิถุนายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 พฤษภาคม 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
06 ธันวาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2562
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1
04 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
31 สิงหาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน
01 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2562
31 มีนาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562
07 มกราคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561
02 มกราคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2561
01 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2561
05 กรกฎาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิย.62
11 มิถุนายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ค.62
08 พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562
04 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีค.2562
06 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กพ.62
08 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มค.62
07 มกราคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายงานเดือน ประจำเดือน ธค.61
06 ธันวาคม 2561 งายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย.61
08 พฤศจิกายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตค.61

Integrity and Transparency Assessment

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

15 กรกฎาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
15 กรกฎาคม 2562 ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดชุมพรในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง
15 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ เช้านี้ที่ สพป.ชพ.1
11 กรกฎาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดและร่วมบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
08 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
05 กรกฎาคม 2562 สพป.ชุมพร 1 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
03 กรกฎาคม 2562 สพป.ชพ.1 รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2562
02 กรกฎาคม 2562 กองทุนชาตะสัมพันธ์
26 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 26/2562
26 มิถุนายน 2562 การประชุมทางไกล (Teleconference)
24 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ ณ สพป.ชพ.1
24 มิถุนายน 2562 ผอ.สพป.ชพ.๑ เป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองครบรอบ ๑๐๑ ปี โรงเรียนบ้านรับร่อ
24 มิถุนายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอท่าแซะ
19 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2562
19 มิถุนายน 2562 กิจกรรม “10 วัน 10 ความดี” เฉลิมพระเกียรติ
08 กรกฎาคม 2562 สัญญาซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 กรกฎาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิย.62
02 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 สัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
02 กรกฎาคม 2562 ราคากลางรายการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 คุณลักษณะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT
02 กรกฎาคม 2562 ราคากลางรายการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
02 กรกฎาคม 2562 คุณลักษณะ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 มิถุนายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
24 มิถุนายน 2562 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์การซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
14 มิถุนายน 2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
15 กรกฎาคม 2562 ข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2562
15 กรกฎาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ สพฐ.ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562
11 กรกฎาคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
09 กรกฎาคม 2562 แบบประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
01 กรกฎาคม 2562 ขั้นตอนการขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ
01 กรกฎาคม 2562 ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ
01 กรกฎาคม 2562 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
26 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1
26 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
15 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
14 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตรัง เขต 2
10 มิถุนายน 2562 การจ้างอัตราจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
06 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
06 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
06 มิถุนายน 2562 รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
06 กรกฎาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 รับโล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
22 มิถุนายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
17 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน
14 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสพป.ตรัง เขต 1
13 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินงาน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
09 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพฯ
04 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสพม.42 (นครสวรรค์- อุทัยธานี)
22 พฤษภาคม 2562 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1
13 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบตามแนว PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รุ่นที่ 5
08 พฤษภาคม 2562 การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
08 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
03 พฤษภาคม 2562 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเทอม “พัฒนาคุณธรรมนำสู่สากล” (CPN1 English Summer Back to School Camp 2019)
29 เมษายน 2562 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ “วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา” ( Best Practice)
29 เมษายน 2562 คู่มือการใช้โปรแกรม Kahoot! กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
09 กรกฎาคม 2562 คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
08 กรกฎาคม 2562 คู่มือการให้บริการขอจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือ
02 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
27 มิถุนายน 2562 การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562
27 มิถุนายน 2562 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562
26 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการ”พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7″
25 มิถุนายน 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
21 มิถุนายน 2562 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20 มิถุนายน 2562 การปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำปี 2562
20 มิถุนายน 2562 ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2562
19 มิถุนายน 2562 กิจกรรม “10 วัน 10 ความดี” เฉลิมพระเกียรติ
17 มิถุนายน 2562 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562
14 มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25
12 มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
11 มิถุนายน 2562 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดี”
24 มิถุนายน 2562 คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
21 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2559-2562)
10 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559 – 2562)
10 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
07 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสรรและติดตามการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 เมษายน 2562 ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
01 เมษายน 2562 รายงานการประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์
22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)
15 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ
26 กุมภาพันธ์ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มกราคม 2562 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2561 ของบุคลากรใน สพป.ชพ.1
12 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำหน้าที่วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
29 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวว่าว
13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วและโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
29 เมษายน 2562 เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2562 ขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ใหม่) เปิดระบบวันที่ 24 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
26 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
27 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯปี 60
27 กุมภาพันธ์ 2562 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
20 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ารักษาพยาบาล (ใหม่)
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านพัสดุภาครัฐ
08 มกราคม 2562 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
07 มกราคม 2562 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2553
23 พฤศจิกายน 2561 ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
23 พฤศจิกายน 2561 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
23 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อโรงเรียนที่จะออกตรวจสอบการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562
05 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
27 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)
07 มิถุนายน 2561 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561
07 พฤษภาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
24 เมษายน 2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
26 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 มีนาคม 2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
02 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
10 กรกฎาคม 2562 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 27/2562
26 มิถุนายน 2562 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562
17 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนจำแนกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
29 พฤษภาคม 2562 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
29 พฤษภาคม 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2562 ที่ สพป.ชพ.1
27 พฤษภาคม 2562 การตรวจรับเครื่องรับโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน
08 พฤษภาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 และประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ.
01 พฤษภาคม 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
29 เมษายน 2562 คู่มือการใช้โปรแกรม Kahoot! กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
24 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
22 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา”
17 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 16/2562
10 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 15/2562
03 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2562
03 เมษายน 2562 รายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
27 มิถุนายน 2562 ภาพกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
24 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2562
14 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 23 “โครงการบูชาพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
13 มิถุนายน 2562 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
12 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าวตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเชิงกระ
11 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าว ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคลองสูบ
06 มิถุนายน 2562 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สังกัด สพฐ.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
05 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 22 สัมมนา”พลิกโแมการศึกษาไทยด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน”
05 มิถุนายน 2562 รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2562
04 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 21 ” คณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามองค์กรคุณธรรมเยี่ยมชน Cpn1 Shop
31 พฤษภาคม 2562 ภาพการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้่าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.บ้านน้ำเย็น
31 พฤษภาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
30 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
30 พฤษภาคม 2562 แบบคำขอพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
29 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 20 ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา

Download เอกสารต่างๆ / เผยแพร่ผลงานวิชาการ

01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเบิกค่าการศึกษาบุตร
09 มกราคม 2562 ใบรับรองภาษี หัก ณที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
12 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล
17 ตุลาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กย.61 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
11 กันยายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค.2561 สพป.ชพ.1
09 สิงหาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.61
09 กรกฎาคม 2562 แบบประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
23 สิงหาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
18 กรกฎาคม 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
27 มิถุนายน 2561 แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
21 มิถุนายน 2561 Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ
14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 เมษายน 2561 แบบฟอร์มขอรับการประเมินของลูกจ้างประจำ
06 มีนาคม 2561 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)
02 กุมภาพันธ์ 2561 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
02 มกราคม 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู
25 ธันวาคม 2560 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
25 ธันวาคม 2560 บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
15 ธันวาคม 2560 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
03 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
24 เมษายน 2562 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
25 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ธันวาคม 2561 ประชุม Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ”ครั้งที่ 47/2561
24 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันระดับจังหวัดชุมพร(สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561
19 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 เดินหน้าจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ 2561” ระดับจังหวัด
24 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม “พระปิยมหาราช”
24 ตุลาคม 2561 รับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.บึงกาฬ
20 ตุลาคม 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
15 มกราคม 2561 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
11 มกราคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา
11 มกราคม 2561 ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)
05 มกราคม 2561 (Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
28 ธันวาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ใหม่)
25 ธันวาคม 2560 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
23 กันยายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มิถุนายน 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
26 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

VDO รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

VDO กิจกรรม สพป.ชพ.1

 

 

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจและติดตาม

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS Kroobannok Education News

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253