ประกาศจากเขตพื้นที่

Download เอกสารต่างๆ


  เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


  กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่


  ประกาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ร่วมจัดจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่คณะนักเรียนและครู ที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่  30 กันยายน  – 6  …

  อ่านเพิ่มเติม


  ข่าวการศึกษา