ประกาศจากเขตพื้นที่

Download เอกสารต่างๆ


เผยแพร่ผลงานวิชาการ


รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่


ประกาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หนังสือที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คุณลักษณะ-สำนักงบประมาณ มค.61 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์งานอาชีพ เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ พ.ค. …

อ่านเพิ่มเติม


ข่าวการศึกษา