wwwcpn1

ร่วมทำ ร่วมคิด มีจิตบริการ
ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง
ครูยุคใหม่ ก้าวสู่ Thailand 4.0
ผู้บริหารการศึกษา นำพาเด็กไทย สู่การเรียนรู้
เด็กไทยยุคใหม่ เก่ง ดี มีสุข
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์

ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1

 

เพลงมาร์ช สพป.ชพ.1

Facebook Pagelike Widget

โพสล่าสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

20 มีนาคม 2562 ประเมินลูกจ้างเพื่อปรับระดับชั้นงาน
20 มีนาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน
20 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
20 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562
20 มีนาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
19 มีนาคม 2562 ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
15 มีนาคม 2562 ประชุมผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1
15 มีนาคม 2562 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
15 มีนาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
11 มีนาคม 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ข่าวข้นค้นข่าว สพป.ชพ.1

Slider

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

12 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นโดยวิธีประชาพิจารณ์ร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน พ.ศ. …….. และร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ว่าด้วยกองทุนชาตะสัมพันธ์ พ.ศ. ……
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
25 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ธันวาคม 2561 ประชุม Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ”ครั้งที่ 47/2561
24 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันระดับจังหวัดชุมพร(สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561
19 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 เดินหน้าจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ 2561” ระดับจังหวัด
17 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา คร้ังที่ 9/2561 วันที่ 22 ตุลาคม 2561
12 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
12 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคุริง
05 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
05 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติ สพป.ชพ.1
05 พฤศจิกายน 2561 การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
11 มีนาคม 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
06 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กพ.62
18 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
18 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญา ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1
18 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ
15 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศคุณลักษณะ(TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศคุณลักษณะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
20 มีนาคม 2562 ประเมินลูกจ้างเพื่อปรับระดับชั้นงาน
23 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังฯ และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ
04 มกราคม 2562 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
14 ธันวาคม 2561 ทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอุดหนุนให้
07 ธันวาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ
30 พฤศจิกายน 2561 การทำสัญญาจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29 พฤศจิกายน 2561 การต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2561 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุน
27 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 พฤศจิกายน 2561 การทำสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
23 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคลลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
22 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21 พฤศจิกายน 2561 การจัดทำสัญญาจ้าง
15 มีนาคม 2562 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
15 มีนาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
04 มีนาคม 2562 การประชุมปฏิบัติการมอบนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
27 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
24 มกราคม 2562 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2
22 มกราคม 2562 ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ปีการศึกษา 2561
22 มกราคม 2562 ประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.  2562
21 มกราคม 2562 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 (เพิ่มเติม)
19 มกราคม 2562 การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนกลาง ปีการศึกษา 2561
14 มกราคม 2562 การประชุมเพื่อสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ PAOR
14 มกราคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ข้อสอบ ตอบโจทย์ความสำเร็จ” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต NT,O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์
11 มกราคม 2562 เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน
25 ธันวาคม 2561 ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม “การสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบรับรางวัล IQA Award”
20 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน
20 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มีนาคม 2562 ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11 มีนาคม 2562 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ปรับใหม่)
06 มีนาคม 2562 รายงานผลการรับนักเรียน ปี 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิชาการบ้านร้านตัดผม OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2561
25 กุมภาพันธ์ 2562 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
21 กุมภาพันธ์ 2562 ู่คู่มือครู และนักเรียน เรื่อง 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่
25 มกราคม 2562 ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รองแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2562
14 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
14 มกราคม 2562 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
03 มกราคม 2562 โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
02 มกราคม 2562 การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร
26 กุมภาพันธ์ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มกราคม 2562 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2561 ของบุคลากรใน สพป.ชพ.1
12 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำหน้าที่วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
29 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวว่าว
13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วและโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา
01 พฤศจิกายน 2561 คู่มือการตั้งงบประมาณ ปี 2563
19 ตุลาคม 2561 ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม
19 ตุลาคม 2561 ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม
18 ตุลาคม 2561 ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม
17 ตุลาคม 2561 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก : โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
14 ตุลาคม 2561 ประชุมรายงานผลหรือสะท้อนผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติราชการและจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
28 กันยายน 2561 ประชุมการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
28 กันยายน 2561 ประชุมยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการ
27 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯปี 60
27 กุมภาพันธ์ 2562 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
20 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ารักษาพยาบาล (ใหม่)
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านพัสดุภาครัฐ
08 มกราคม 2562 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
07 มกราคม 2562 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2553
23 พฤศจิกายน 2561 ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
23 พฤศจิกายน 2561 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
23 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อโรงเรียนที่จะออกตรวจสอบการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562
05 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
05 พฤศจิกายน 2561 ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม
05 พฤศจิกายน 2561 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
20 กันยายน 2561 แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
20 กันยายน 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
27 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)
07 มิถุนายน 2561 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561
07 พฤษภาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
24 เมษายน 2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
26 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 มีนาคม 2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
02 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
14 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 ธันวาคม 2561)
29 มกราคม 2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
08 มกราคม 2562 การติดตั้งแอพพลิเคชั่น DLTV สำหรับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
08 มกราคม 2562 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561
22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขยายโอกาสที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการใช้ระบบ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน
20 ธันวาคม 2561 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
19 ธันวาคม 2561 ประชุมพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563
11 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
03 ธันวาคม 2561 การตรวจนับจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
27 พฤศจิกายน 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์- ซีพีสานฝัน…ปันโอกาส ปั้นเยาวชนเข้าสโมสรฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 3
29 ตุลาคม 2561 ติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
26 ตุลาคม 2561 การติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV
26 ตุลาคม 2561 ติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
18 ตุลาคม 2561 ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
27 กันยายน 2561 NEW DLTV โรงเรียนบ้านละมุ สพป.ชุมพร เขต 1
20 มีนาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562
20 มีนาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
15 มีนาคม 2562 ประชุมผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1
24 มกราคม 2562 การประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
04 มกราคม 2562 การพิจารณาคัดเลือก “รางวัลครูจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน” จังหวัดชุมพร
07 ธันวาคม 2561 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.
06 ธันวาคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.
23 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1
13 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย
02 พฤศจิกายน 2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
02 พฤศจิกายน 2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์ใหม่การมี/เลื่อนวิทยฐานะใหม่ ว21 ว22 และการใช้ Logbook Teacherสำหรับครูชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
31 ตุลาคม 2561 ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”จิตอาสาดีเด่น:พลังความดีเพื่อแผ่นดิน
25 ตุลาคม 2561 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยเพื่อร่วมโครงการอบรมครูแกนนำโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดโอสโคป
02 ตุลาคม 2561 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย”

Download เอกสารต่างๆ / เผยแพร่ผลงานวิชาการ

20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
09 มกราคม 2562 ใบรับรองภาษี หัก ณที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
06 ธันวาคม 2561 งายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย.61
12 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล
17 ตุลาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กย.61 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
11 กันยายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค.2561 สพป.ชพ.1
09 สิงหาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.61
24 กรกฎาคม 2561 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย สพป.ชพ.1
06 กรกฎาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิ.ย.61 สพป.ชพ.1
27 มิถุนายน 2561 คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
27 มิถุนายน 2561 คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรง
27 มิถุนายน 2561 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
23 สิงหาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
18 กรกฎาคม 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
27 มิถุนายน 2561 แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
21 มิถุนายน 2561 Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ
14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 เมษายน 2561 แบบฟอร์มขอรับการประเมินของลูกจ้างประจำ
06 มีนาคม 2561 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)
02 กุมภาพันธ์ 2561 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
02 มกราคม 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู
25 ธันวาคม 2560 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
25 ธันวาคม 2560 บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
15 ธันวาคม 2560 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
15 ธันวาคม 2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
25 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ธันวาคม 2561 ประชุม Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ”ครั้งที่ 47/2561
24 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันระดับจังหวัดชุมพร(สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561
19 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 เดินหน้าจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ 2561” ระดับจังหวัด
24 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม “พระปิยมหาราช”
24 ตุลาคม 2561 รับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.บึงกาฬ
20 ตุลาคม 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
19 ตุลาคม 2561 ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
17 ตุลาคม 2561 ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต
17 สิงหาคม 2561 สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการของ รมว.ศึกษาธิการ
14 ธันวาคม 2560 หนังสือมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการของบุคลากรทางการศึกษา
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
15 มกราคม 2561 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
11 มกราคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา
11 มกราคม 2561 ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)
05 มกราคม 2561 CPN1
28 ธันวาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ใหม่)
25 ธันวาคม 2560 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
04 ธันวาคม 2560 เอกสารคู่มือการประเมิน ITA เขตสุจริต
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
23 กันยายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มิถุนายน 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
26 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

VDO รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

VDO กิจกรรม สพป.ชพ.1

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจและติดตาม

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS Kroobannok Education News

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253