wwwcpn1

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

นายมนูญ จันทร์สุข

ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1

 

เพลงมาร์ช สพป.ชพ.1

ข่าวข้นค้นข่าว สพป.ชพ.1

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
24 พฤษภาคม 2562 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
23 พฤษภาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะอาชีพ ณ จังหวัดสุรินทร์
23 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพรเขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
23 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
22 พฤษภาคม 2562 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1
22 พฤษภาคม 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
22 พฤษภาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/62
22 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
19 พฤษภาคม 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธี “วันอาภากร” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
17 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ในสังกัด
17 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน2/2562
17 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
16 พฤษภาคม 2562 ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
16 พฤษภาคม 2562 กฎกระทรวง
Facebook Pagelike Widget

การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1

05 เมษายน 2562 ประกาศคุณลักษณะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
11 มีนาคม 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
18 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
18 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญา ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1
18 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ
15 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศคุณลักษณะ(TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศคุณลักษณะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Integrity and Transparency Assessment

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

24 พฤษภาคม 2562 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
23 พฤษภาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะอาชีพ ณ จังหวัดสุรินทร์
23 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพรเขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
23 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
22 พฤษภาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/62
22 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
19 พฤษภาคม 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธี “วันอาภากร” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
17 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน ในสังกัด
17 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวันแรกของการเปิดภาคเรียน2/2562
14 พฤษภาคม 2562 กองทุนชาตะสัมพันธ์
13 พฤษภาคม 2562 อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติ
13 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2562
10 พฤษภาคม 2562 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบภัย
10 พฤษภาคม 2562 English Summer Camp เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 1
10 พฤษภาคม 2562 คู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ
08 พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562
01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
23 เมษายน 2562 รายงาน one stop service วันที่ 23 เมษายน 2562
05 เมษายน 2562 ประกาศคุณลักษณะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
04 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีค.2562
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
22 พฤษภาคม 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
15 พฤษภาคม 2562 การต่อสัญญาจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
14 พฤษภาคม 2562 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
13 พฤษภาคม 2562 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
08 พฤษภาคม 2562 ทำสัญญาจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
26 เมษายน 2562 ต้อนรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
25 เมษายน 2562 การต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
23 เมษายน 2562 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
22 เมษายน 2562 การประชุมข้าราชการครูบรรจุใหม่
18 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
11 เมษายน 2562 ต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
04 เมษายน 2562 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ชพ.1
26 มีนาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20 มีนาคม 2562 ประเมินลูกจ้างเพื่อปรับระดับชั้นงาน
23 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังฯ และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ
22 พฤษภาคม 2562 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1
13 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบตามแนว PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รุ่นที่ 5
08 พฤษภาคม 2562 การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
08 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
03 พฤษภาคม 2562 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเทอม “พัฒนาคุณธรรมนำสู่สากล” (CPN1 English Summer Back to School Camp 2019)
29 เมษายน 2562 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ “วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา” ( Best Practice)
29 เมษายน 2562 คู่มือการใช้โปรแกรม Kahoot! กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
26 เมษายน 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 3
26 เมษายน 2562 คารวะอำลาและขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
25 เมษายน 2562 เปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 (STEM Education) สำหรับครูผู้สอน-ป.ปลาย
24 เมษายน 2562 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
24 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 นำเสนอแนวทางการใช้ สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
21 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการจัดอบรม ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (STEM Education) ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4)
10 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร
06 เมษายน 2562 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3
17 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
16 พฤษภาคม 2562 ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
16 พฤษภาคม 2562 รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
15 พฤษภาคม 2562 การสำมโนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
13 พฤษภาคม 2562 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562
10 พฤษภาคม 2562 การชี้แจงการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดย นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
10 พฤษภาคม 2562 การประชุมทางไกล “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562”
10 พฤษภาคม 2562 โครงการอาหารกลางวัน
10 พฤษภาคม 2562 ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561
07 พฤษภาคม 2562 โครงการฝึกอบรมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
03 พฤษภาคม 2562 การปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ
25 เมษายน 2562 ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการระดับนานาชาติ
22 เมษายน 2562 การเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒
18 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
18 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดจุดบริการพักรถ โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
10 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
07 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสรรและติดตามการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 เมษายน 2562 ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
01 เมษายน 2562 รายงานการประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์
22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)
15 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ
26 กุมภาพันธ์ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มกราคม 2562 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2561 ของบุคลากรใน สพป.ชพ.1
12 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำหน้าที่วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
29 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวว่าว
13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วและโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา
01 พฤศจิกายน 2561 คู่มือการตั้งงบประมาณ ปี 2563
19 ตุลาคม 2561 ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม
29 เมษายน 2562 เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2562 ขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ใหม่) เปิดระบบวันที่ 24 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
26 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
27 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯปี 60
27 กุมภาพันธ์ 2562 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
20 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ารักษาพยาบาล (ใหม่)
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านพัสดุภาครัฐ
08 มกราคม 2562 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
07 มกราคม 2562 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2553
23 พฤศจิกายน 2561 ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
23 พฤศจิกายน 2561 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
23 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อโรงเรียนที่จะออกตรวจสอบการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562
05 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
03 มกราคม 2562 (Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
27 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)
07 มิถุนายน 2561 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561
07 พฤษภาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
24 เมษายน 2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
26 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 มีนาคม 2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
02 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
08 พฤษภาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 และประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ.
01 พฤษภาคม 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
29 เมษายน 2562 คู่มือการใช้โปรแกรม Kahoot! กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
24 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
22 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา”
17 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 16/2562
10 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 15/2562
03 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2562
03 เมษายน 2562 รายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
27 มีนาคม 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
27 มีนาคม 2562 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560
27 มีนาคม 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
26 มีนาคม 2562 การประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร
14 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 ธันวาคม 2561)
29 มกราคม 2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 19 “ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา”
13 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 18 “ประชุมการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562”
10 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 17 “ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา”
07 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
05 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 15 ” กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชุมพร”
03 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 13 “ตรวจเยี่ยมให้คำแนะแนะผู้อำนวยการสถานศึกษา”
03 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 12 “ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา”
02 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 11 “ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา
02 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 10 ” เก็บภาพความประทับใจอันสวยงามบริเวณ สพป.ชุมพร เขต 1″
30 เมษายน 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 9 “สนทนาสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาชุมพร”
22 เมษายน 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 6 “ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 3”
19 เมษายน 2562 ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
19 เมษายน 2562 ขอแสดงความยินดี กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคใต้ 
17 เมษายน 2562 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
11 เมษายน 2562 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการขับเคลื่ือนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

Download เอกสารต่างๆ / เผยแพร่ผลงานวิชาการ

08 พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562
01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
04 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีค.2562
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเบิกค่าการศึกษาบุตร
09 มกราคม 2562 ใบรับรองภาษี หัก ณที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
06 ธันวาคม 2561 งายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย.61
12 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
23 สิงหาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
18 กรกฎาคม 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
27 มิถุนายน 2561 แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
21 มิถุนายน 2561 Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ
14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 เมษายน 2561 แบบฟอร์มขอรับการประเมินของลูกจ้างประจำ
06 มีนาคม 2561 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)
02 กุมภาพันธ์ 2561 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
02 มกราคม 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู
25 ธันวาคม 2560 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
25 ธันวาคม 2560 บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
15 ธันวาคม 2560 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
15 ธันวาคม 2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
24 เมษายน 2562 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
25 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ธันวาคม 2561 ประชุม Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ”ครั้งที่ 47/2561
24 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันระดับจังหวัดชุมพร(สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561
19 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 เดินหน้าจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ 2561” ระดับจังหวัด
24 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม “พระปิยมหาราช”
24 ตุลาคม 2561 รับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.บึงกาฬ
20 ตุลาคม 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
19 ตุลาคม 2561 ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
17 ตุลาคม 2561 ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
03 มกราคม 2562 (Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
15 มกราคม 2561 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
11 มกราคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา
11 มกราคม 2561 ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)
05 มกราคม 2561 (Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
28 ธันวาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ใหม่)
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
23 กันยายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มิถุนายน 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
26 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

VDO รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

VDO กิจกรรม สพป.ชพ.1

 

 

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจและติดตาม

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS Kroobannok Education News

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253