ประกาศจากเขตพื้นที่

Download เอกสารต่างๆ


  เผยแพร่ผลงานวิชาการ


  รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


  กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่


  ประกาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

  หนังสือที่ ศธ 04002/ว5138 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 คุณลักษณะ-สำนักงบประมาณ มค.61 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องดนตรี ครุภัณฑ์งานอาชีพ เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ พ.ค. …

  อ่านเพิ่มเติม


  ข่าวการศึกษา