ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

29 มกราคม 2566 การใส่เนื้อหาและจัดข้อความในเวิร์ดเพรส ง่ายๆ
27 มกราคม 2566 การประชุมกลั่นกรองข้อมูลรายงานผลการสำรวจจำนวนวันเดินทางไปเรียนรวมฯ
27 มกราคม 2566 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 
27 มกราคม 2566 หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ)
26 มกราคม 2566 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 3 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
26 มกราคม 2566 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
26 มกราคม 2566 ก.ค.ศ. Forum : ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลฯ (26 ม.ค. 66)
25 มกราคม 2566 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
25 มกราคม 2566 สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566
25 มกราคม 2566 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเนินทอง
24 มกราคม 2566 จะเกิดอะไรขึ้น?…ถ้ารหัสผ่านอีเมลส่วนตัว ตกอยู่ในมือผู้ไม่หวังดี
24 มกราคม 2566 5 ก.การใช้อีเมลอย่างไรให้ปลอดภัย
24 มกราคม 2566 จับผิดอีเมลลวงให้ตกเป็นเหยื่อฟิชชิง
23 มกราคม 2566 กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา
23 มกราคม 2566 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗(บ้านเนินสันติ)
1 2 93