การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

** วันที่ 2 กันยายน  2563 เวลา 10.00 น น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ  ห้องประชุมอาคารสโมสร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ รบชนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว, เด็กชายรวินทร์ เกษแดงสกุลวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม และ นางสาวศิรินันต์ พูลศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย

  

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253