กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

19 เมษายน 2567 กลุ่มอำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1 ชี้แจงขอบข่ายภารกิจงานให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา
19 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมเรื่องมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
19 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของครูโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
19 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมข้อราชการในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของ สพป.ชุมพร เขต 1
19 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
18 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมรับฟังข้อราชการเร่งด่วนและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.ผ่านระบบ Zoom  meeting
18 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2567
11 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมรับฟังรายการ พฤหัสเช้าข่าว…สพฐ.ครั้งที่ 15
10 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของ ครูโรงเรียนบ้านเนินทอง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
10 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในเทศกาลสงกรานต์ 2567
09 เมษายน 2567 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ. ปีพ.ศ. 2567
07 เมษายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ณ ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฏร์ธานี
07 เมษายน 2567 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ณ ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา
05 เมษายน 2567 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1
04 เมษายน 2567 สพป.ชุมพร เขต 1 ยินดีต้อนรับ นายสุรเนตร  เนตรมุข รองผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร  เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง
1 2 66

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน

ผอ.สพป.ชุมพร เขต1 พร้อมด้วยบุคลากร ในสำนักงานเขตฯ  ร่วมวางหรีดเคารพศพ สามีของครูโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร ในเทศกาลสงกรานต์ 2567

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย

พิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  ประจำปี 2566 

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาของครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ณ วัดดอนทรายแก้ว อ.เมือง จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

สพป.ชุมพร เขต 1 วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาของครูโรงเรียนบ้านหาดหงษ์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

บุคลากร สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย

สพป.ชุมพร เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสพป.ชุมพร เขต 1 รวมใจใส่เสื้อผ้าสีม่วง แสดงพลัง รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต 

สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2567

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย

พิธีรับโล่รางวัล กิจกรรมลูกเสือช่วยเหลือ ผู้อื่นทุกเมื่อ “ทำดี ทำได้ ทำทันที”และกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ปฏิบัติงาน ร้านกาชาดจังหวัดชุมพรและ งานเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกาชาดจังหวัดชุมพร ปี 2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ชุมพร 1 “องค์กรคุณธรรม นำเขตสุจริต”

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน ชั้น ป.6 ร.ร.วัดบางลึก กรณีบ้านพักอาศัยไฟใหม้

สพป.ชุมพร เขต 1 และประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ร่วมมอบของสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร รวมน้ำใจจังหวัดชุมพร เพื่อใช้เป็นของรางวัลในกิจกรรมการออกร้านกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ

ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ตรวจเยี่ยมการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ. ปีพ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 ณ ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ผ่านระบบ ออนไลน์

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ วัดพรุใหญ่  อ.ปะทิว  จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือน มีนาคม

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านท่าลานทอง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบออนไลน์

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และบัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมชนประชานิคม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ บิดาของครูโรงเรียนวัดพิชัยยาราม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2567

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่ยวบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมการคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ 3 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของครูโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว อ.เมือง จ.ชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมการดำเนินการตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมสภากาแฟชุมพร “ จิบกาแฟแลน้ำตก “ ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรดน้ำศพและวางหรีดเคารพศพมารดา ของบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ณ ศาลาเมรุ วัดหาดทรายแก้ว  อ.เมือง จ.ชุมพร 

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมการประชุมโครงการประชาคมท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ เพื่อการจัดทำแผนพัฒาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (QUICK WIN) สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรายไตรมาส แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต สพป.ชุมพร เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้าง  ความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ.

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 0

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn02@cpn1.go.th