ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

21 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทาสีภายในอาคารสำนักงาน ปรับปรุงโรงจอดรถ ปรับปรุงต่อเติมป้อมยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
06 มิถุนายน 2566 ประกวดราคาจ้างทาสีภายในอาคารสำนักงาน ปรับปรุงโรงจอดรถ ปรับปรุงต่อเติมป้อมยามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม
31 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ
29 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์
29 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
29 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์
25 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิจารณาจ้างทำตรายางต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจ
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิจารณาจ้างติดสติกเกอร์ห้องเก็บเอกสาร ชั้น 3
23 พฤษภาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิจารณาจ้างทำคู่มือการสอบแข่งขัน
1 2 16