ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนทดลองเปิดเรียน on – site

วันที่ 13 สิงหาคม 2563   นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ติดตามการทดลองเปิดเรียน on – site เต็มรูปแบบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)  ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร และโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการจัดชั้นเรียน จัดตารางเรียน อาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกด้าน โดยโรงเรียนได้ยึดและปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253