รับคณะศึกษาดูงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

วันที่ ๗ สิงหาคม 2563 เวลา ๙0.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมคณะบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๑๖ คนนำโดย นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งมาศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและลูกจ้าง

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253