สพฐ.ลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพป.ชุมพร 1

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.   นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563 ระดับภาค  จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ซึ่งลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงโรงเรียนวัดดอนรวบ ซึ่งได้รับการคัดเลือกผ่านการพิจารณาด้านเอกสารในประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของภาคใต้  เพื่อเข้ารับแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในระดับภาค โดยมี ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ อดีต ผอ.เชี่ยวชาญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประเมิน พร้อมนี้ ยังมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหมาก ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการประเมินในวันนี้ด้วย

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253