รายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 27/2563

วันพุธที่  22  กรกฎาคม  2563  เวลา 08.00 – 09.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ร่วมรับชมการประชุมทางไกลรายการ  “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 27/2563  ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video  Conference)  ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำสู่การปฏิบัติ

   

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253