ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 และ  3 กรกฏาคม 2563 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ และโรงเรียนบ้านเหมืองทอง  อำเภอท่าแซะ พร้อมได้พบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าเยี่ยมนักเรียนในชั้นเรียน พบว่าโรงเรียนได้จัดทำกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งใช้มาตรฐาน Social distancing เพื่อความปลอดภัยของ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ตามนโยบายการบริหารจัดการยุค “New Normal” เพื่อรองรับการเปิดภาค

 

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253