ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

วันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2563  นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม โรงเรียนอนุบาลเมือลชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน) และ โรงเรียนวัดหัวกรูด พร้อมได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพบปะพูดคุยเพื่อให้กำลังใจในการดำเนินการเตรียมความพร้อม โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรการฯ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดทำกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งใช้มาตรฐาน Social distancing เพื่อความปลอดภัยของ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ตามนโยบายการบริหารจัดการยุค “New Normal” เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253