กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

DLICT

ประชุมวางแผนการพัฒนาด้านระบบ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

วันที่ 5 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น.  นายศักดิ์สิทธิ์  แ […]

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

26 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV พ.ศ. 2565-2567
14 ธันวาคม 2563 E-service Link ของ สพป.ชุมพร เขต 1
14 ธันวาคม 2563 ทดสอบโพสของกลุ่มICT

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มนโนบายและแผน

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน

ทดสอบโพสของกลุ่มICT

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

077-576717 ต่อ 19

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn08@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1