ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของเขต

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

27 มกราคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2565
26 มกราคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูความพร้อมเพื่อเตรียมเปิดเรียนแบบ On-Site โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
26 มกราคม 2565 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565
26 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV พ.ศ. 2565-2567
26 มกราคม 2565 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2565
25 มกราคม 2565 กองทุนชาตะสัมพันธ์
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกรางวัลครู-ภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565
25 มกราคม 2565 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565
24 มกราคม 2565 ตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดเรียนวันแรกแบบ on-site โรงเรียนวัดบางลึก
24 มกราคม 2565 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
21 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดชุมพร
21 มกราคม 2565 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพงษ์ นวลมาก
1 2 39