สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบและขั้นตอนการสอบ โดยมีนายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชพ.1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใสสำหรับการจัดสอบครั้งนี้ มีผู้สมัครสอบ จำนวน 10 คน เข้าสอบ จำนวน 8 คน ขาดสอบ จำนวน 2 คน  ภาคเช้า เป็นการสอบข้อเขียน และภาคบ่ายเป็นการประเมินความเหมะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)  ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253