กิจกรรม Boot Camp เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว1,2

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางครูแกนนำระดับภูมิภาค” (Boot Camp) ให้กับนักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1,2 ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253