ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

วันที่  7  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00 น.  นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data)   ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253