✨สพป.ชุมพร เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ❗

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น ในการสนับสนุนทีมวิทยากร ท่านโกสันต์ เทพสิทธิทรากรณ์ เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โดยมี นายธเนศร์ ชาญเชาว์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมรกต ทวิน จังหวัดชุมพร
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน 190 คน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูทุกโรงเรียน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253