📢ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp)

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียม ความพร้อมในการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot camp) รวม 20 รุ่น จำนวน 34 คน และคณะกรรมการฝ่ายประเมิน จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253