การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สพป.ชพ.1 ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ จำนวน 8 ราย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253