รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อายุ 3 – 16 ปี ปีการศึกษา 2562 ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายชื่อนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อายุ 3 – 16 ปี ปีการศึกษา 2562

ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Download 2562-1-3377-2.pdf (PDF, Unknown)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253