พิธีเปิด “สัมมนาชี้แจง และมอบสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปีการศึกษา 2562” จังหวัดชุมพร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธี “สัมมนาชี้แจง และมอบสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปีการศึกษา 2562” จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาวพีรญา บรรจบลาภ ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาได้ทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการดังนี้.- คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จำนวน 3 โรงเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 52 โรงเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จำนวน 25 โรงเรียน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร จำนวน 1 โรงเรียน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253