ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านคอกม้า เข้าขอพรจาก ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ก่อนเดินทางไปแข่งขัน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรวัลย์ สังฆะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกม้า นำครู และนักเรียนทีมหุ่นยนต์ เข้าขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ก่อนเดินทางไปแข่งขัน ณ จังหวัดปทุมธานี

การนี้ นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้การต้อนรับ โดยได้อำนวยอวยพรให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน จงประสบผลสำเร็จในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ได้ชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับนานาชาติของประเทศไทยในครั้งนี้ และนำชื่อเสียงมาสู่บ้านเมืองของเราให้จงได้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253