ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ สพฐ.ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

  ขอให้ผู้ที่สนใจจะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกสายงานทุกตำแหน่ง และทุกระดับ ในวารสารวิชาการ สพฐ.ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562)   ส่งผลงานทางวิชาการโดยจัดทำเป็นบทความทางวิชาการ  ตามรูปแบบองค์ประกอบและตัวอย่างดังแนบ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า  ในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านทาง E-mail : kwp.obec@gmail.com ภายในเดือนธันวาคม 2562

Download ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน.pdf (PDF, Unknown)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253