สพป.ชุมพร เขต 1 รับโล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้แทนรับโล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253