คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2562

วันพุธที่ 19  มิถุนายน 2562  เวลา 07.30 – 09.00 น. ที่ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า… ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2562  ผ่านระบบ  Video Conference   เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน***

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253