จำนวนนักเรียนจำแนกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

จำนวนนักเรียนจำแนกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

Download 1นร.จำแนกเพศ2562.xls (XLS, Unknown)

จำนวนนักเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน (4 ขนาด) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

Download 1นร.จำแนกขนาด4_2562.xls (XLS, Unknown)

จำนวนนักเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน (7 ขนาด) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

Download 1นร.จำแนกขนาด7_2562.xls (XLS, Unknown)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253