กองทุนชาตะสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และคืนวันที่ 13 มิถุนายน2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประธานกองทุนชาตะสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 4เป็นตัวแทน ไปวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อสงคราม ทองแดง บิดา นางสาวมุกดา ทองแดง และ นายวีระวุฒิ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงาช้าง เป็นตัวแทนมอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์

     คุณพ่อสงคราม ทองแดง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2562 ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 6/3 หมู่ที่ 3 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และกำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ เมรุสำนักสงฆ์ทุ่งขยาบ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร…

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253