การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หนังสือที่ ศธ 04041/1987 ลว. 30 พ.ค. 2562 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Download หนังสือนำแจ้งDMC1_2562.pdf (PDF, Unknown)

1. ปฏิทินการดำเนินการระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 1

Download 1.ปฏิทินDMC62.pdf (PDF, Unknown)

2. ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Download 2.dmc_manual_2562_เขต1.pdf (PDF, Unknown)


3. คู่มือการใช้งาน “ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์”
http://www.gcode.moe.go.th/

Download 3.คู่มือ_เลข13หลัก_School_V.1.0.pdf (PDF, Unknown)

4. คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านบัตร Smart card กับระบบ DMC

Download 4.smartcard_reader_manual.pdf (PDF, Unknown)

5. รายชื่อโรงเรียนที่เปิดชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพป.ชพ.1 ปีการศึกษา 2562

Download 5.ร.ร.เปิดอ.3ขวบ1.pdf (PDF, Unknown)

+++แนวปฏิบัตินักเรียนซ้ำชั้น++

Download แนวปฏฺิบัตินักเรียนซ้ำซั้น.pdf (PDF, Unknown)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253