โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมาจากผู้สอบแข่งขันได้ และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 110 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการในการปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู   ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะเป็นผู้นำทางวิชากร นำไปสู่ครูมืออาชีพ ตลอดจนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้เกียรติประดับอินทรธนูให้กับข้าราชการครูที่เข้ารับการพัฒนาในวันนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นิติกร และข้าราชการครูในสังกัด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม.-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253