ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายนริศร์  ปรารมย์ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 4 โรง คือ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว, โรงเรียนอนุบาลชุมพร, โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์, โรงเรียนบ้านยายไท

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253