การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ปรกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

อุทธรณ์จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

อุทธรณ์จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน

สัญญา

1. สัญญา บจก.พี.เจ.37 พาราวู้ด

สัญญา บจก.พี.เจ.37พาราวู้ด

2. สัญญา บริษัท ไอ.บี.โปร จำกัด

สัญญา บจก.ไอ.บี.โปร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253