wwwcpn1

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

นายมนูญ จันทร์สุข

ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1

 

เพลงมาร์ช สพป.ชพ.1

ข่าวข้นค้นข่าว สพป.ชพ.1

Slider
17 มิถุนายน 2562 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562
17 มิถุนายน 2562 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
17 มิถุนายน 2562 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่2
17 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนจำแนกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
17 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน
17 มิถุนายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
15 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2562
15 มิถุนายน 2562 กองทุนชาตะสัมพันธ์
15 มิถุนายน 2562 กองทุนชาตะสัมพันธ์
14 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 23 “โครงการบูชาพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
14 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตรัง เขต 2
14 มิถุนายน 2562 คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
14 มิถุนายน 2562 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรง
14 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสพป.ตรัง เขต 1
Facebook Pagelike Widget

การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1

30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
04 มิถุนายน 2562 สัญญาDLIT รายการลำโพง หจก.วี.ซี.เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ ซาวด์ โปรเจค
31 พฤษภาคม 2562 สัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) รายการ กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๔๖ โรงเรียน
07 พฤษภาคม 2562 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
07 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
07 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 ประกาศคุณลักษณะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
11 มีนาคม 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
18 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
18 กุมภาพันธ์ 2562 สัญญา ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
06 ธันวาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ 2562
06 ธันวาคม 2561 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 9 รายการ ของ สพป.ชพ.1
04 ธันวาคม 2561 สรุป Link จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
31 สิงหาคม 2561 สรุป link ขั้นตอนซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนจากงบประมาณเงินกันงบประมาณปี 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผู้พัน

Integrity and Transparency Assessment

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

15 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 1/2562
15 มิถุนายน 2562 กองทุนชาตะสัมพันธ์
15 มิถุนายน 2562 กองทุนชาตะสัมพันธ์
14 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตรัง เขต 1
04 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
03 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดชุมพร
01 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
31 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
31 พฤษภาคม 2562 รับคณะศึกษาดูงาน สพม.42(นครสวรรค์- อุทัยธานี)
30 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
24 พฤษภาคม 2562 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
23 พฤษภาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะอาชีพ ณ จังหวัดสุรินทร์
23 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพรเขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
23 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
22 พฤษภาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21/62
11 มิถุนายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พ.ค.62
04 มิถุนายน 2562 สัญญาDLIT รายการลำโพง หจก.วี.ซี.เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ ซาวด์ โปรเจค
31 พฤษภาคม 2562 สัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) รายการ กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๔๖ โรงเรียน
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
10 พฤษภาคม 2562 คู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ
08 พฤษภาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562
07 พฤษภาคม 2562 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
07 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
07 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
23 เมษายน 2562 รายงาน one stop service วันที่ 23 เมษายน 2562
15 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
14 มิถุนายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตรัง เขต 2
10 มิถุนายน 2562 การจ้างอัตราจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
06 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
06 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
06 มิถุนายน 2562 รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
02 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
01 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
31 พฤษภาคม 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
30 พฤษภาคม 2562 แก้ไขรายละเอียดหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
28 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
27 พฤษภาคม 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
25 พฤษภาคม 2562 รับสมัครพนักงานราชการ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
22 พฤษภาคม 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
15 พฤษภาคม 2562 การต่อสัญญาจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
17 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน
14 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสพป.ตรัง เขต 1
13 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินงาน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
09 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพฯ
04 มิถุนายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศก์ จากสพม.42 (นครสวรรค์- อุทัยธานี)
22 พฤษภาคม 2562 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1
13 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบตามแนว PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รุ่นที่ 5
08 พฤษภาคม 2562 การประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
08 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
03 พฤษภาคม 2562 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเทอม “พัฒนาคุณธรรมนำสู่สากล” (CPN1 English Summer Back to School Camp 2019)
29 เมษายน 2562 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ “วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา” ( Best Practice)
29 เมษายน 2562 คู่มือการใช้โปรแกรม Kahoot! กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
26 เมษายน 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชุมพร เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสพป.สุพรรณบุรี เขต 3
26 เมษายน 2562 คารวะอำลาและขอพร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
17 มิถุนายน 2562 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562
14 มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25
12 มิถุนายน 2562 ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
11 มิถุนายน 2562 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เพื่อรับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดี”
11 มิถุนายน 2562 โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2562
11 มิถุนายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
27 พฤษภาคม 2562 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
27 พฤษภาคม 2562 ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562
17 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
16 พฤษภาคม 2562 ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562
16 พฤษภาคม 2562 รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562)
15 พฤษภาคม 2562 การสำมโนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
13 พฤษภาคม 2562 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562
10 พฤษภาคม 2562 การชี้แจงการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)และโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดย นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
10 พฤษภาคม 2562 การประชุมทางไกล “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562”
10 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559 – 2562)
10 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
07 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสรรและติดตามการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 เมษายน 2562 ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
01 เมษายน 2562 รายงานการประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์
22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)
15 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ
26 กุมภาพันธ์ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มกราคม 2562 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2561 ของบุคลากรใน สพป.ชพ.1
12 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำหน้าที่วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
29 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวว่าว
13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วและโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา
01 พฤศจิกายน 2561 คู่มือการตั้งงบประมาณ ปี 2563
29 เมษายน 2562 เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2562 ขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ใหม่) เปิดระบบวันที่ 24 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
26 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
27 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯปี 60
27 กุมภาพันธ์ 2562 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
20 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ารักษาพยาบาล (ใหม่)
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านพัสดุภาครัฐ
08 มกราคม 2562 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
07 มกราคม 2562 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2553
23 พฤศจิกายน 2561 ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
23 พฤศจิกายน 2561 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
23 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อโรงเรียนที่จะออกตรวจสอบการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562
05 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
27 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)
07 มิถุนายน 2561 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561
07 พฤษภาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
24 เมษายน 2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
26 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 มีนาคม 2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
02 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
17 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนจำแนกชั้น เพศ ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
29 พฤษภาคม 2562 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
29 พฤษภาคม 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2562 ที่ สพป.ชพ.1
27 พฤษภาคม 2562 การตรวจรับเครื่องรับโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน
08 พฤษภาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 และประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ.
01 พฤษภาคม 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
29 เมษายน 2562 คู่มือการใช้โปรแกรม Kahoot! กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
24 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
22 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล “ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา”
17 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 16/2562
10 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 15/2562
03 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2562
03 เมษายน 2562 รายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
27 มีนาคม 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
27 มีนาคม 2562 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560
14 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 23 “โครงการบูชาพระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
13 มิถุนายน 2562 คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่ม 2
13 มิถุนายน 2562 คู่มือ การประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่ม 1
13 มิถุนายน 2562 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
12 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าวตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดเชิงกระ
11 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าว ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคลองสูบ
06 มิถุนายน 2562 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สังกัด สพฐ.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562
05 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 22 สัมมนา”พลิกโแมการศึกษาไทยด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน”
05 มิถุนายน 2562 รายงานผลโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2562
04 มิถุนายน 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 21 ” คณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามองค์กรคุณธรรมเยี่ยมชน Cpn1 Shop
31 พฤษภาคม 2562 ภาพการบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้่าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.บ้านน้ำเย็น
31 พฤษภาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
30 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
30 พฤษภาคม 2562 แบบคำขอพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
29 พฤษภาคม 2562 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครูฯ ฉบับที่ 20 ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา

Download เอกสารต่างๆ / เผยแพร่ผลงานวิชาการ

01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเบิกค่าการศึกษาบุตร
09 มกราคม 2562 ใบรับรองภาษี หัก ณที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
12 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล
17 ตุลาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กย.61 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
11 กันยายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค.2561 สพป.ชพ.1
09 สิงหาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.61
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
23 สิงหาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
18 กรกฎาคม 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
27 มิถุนายน 2561 แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
21 มิถุนายน 2561 Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ
14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 เมษายน 2561 แบบฟอร์มขอรับการประเมินของลูกจ้างประจำ
06 มีนาคม 2561 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)
02 กุมภาพันธ์ 2561 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
02 มกราคม 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู
25 ธันวาคม 2560 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
25 ธันวาคม 2560 บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
15 ธันวาคม 2560 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
15 ธันวาคม 2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
03 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
24 เมษายน 2562 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
25 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ธันวาคม 2561 ประชุม Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ”ครั้งที่ 47/2561
24 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันระดับจังหวัดชุมพร(สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561
19 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 เดินหน้าจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ 2561” ระดับจังหวัด
24 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม “พระปิยมหาราช”
24 ตุลาคม 2561 รับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.บึงกาฬ
20 ตุลาคม 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
15 มกราคม 2561 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
11 มกราคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา
11 มกราคม 2561 ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)
05 มกราคม 2561 (Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
28 ธันวาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ใหม่)
25 ธันวาคม 2560 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
23 กันยายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มิถุนายน 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
26 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

VDO รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

VDO กิจกรรม สพป.ชพ.1

 

 

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจและติดตาม

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS Kroobannok Education News

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253