wwwcpn1

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์

ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1

 

เพลงมาร์ช สพป.ชพ.1

Facebook Pagelike Widget

โพสล่าสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
19 เมษายน 2562 ขอเชิญชวนรับชม รายการเศรษฐีบ้านทุ่ง “ยายเมี้ยนน้ำหมากกระจาย” ตอน โรงเรียนคุณธรรม วัฒนธรรม ของโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
18 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
18 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
18 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดจุดบริการพักรถ โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
17 เมษายน 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2562
17 เมษายน 2562 มอบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบภัย
17 เมษายน 2562 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
17 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 16/2562
12 เมษายน 2562 มอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์
11 เมษายน 2562 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการขับเคลื่ือนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์
11 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการของ สพฐ.
11 เมษายน 2562 จดหมายข่าว “รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจาก ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2562
11 เมษายน 2562 จดหมายข่าว “พัฒนา ตกแต่งบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบให้สวยงาม”
11 เมษายน 2562 จดหมายข่่าว “ร้านจำหน่ายสินค้า Cpn1 Shop

ข่าวข้นค้นข่าว สพป.ชพ.1

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

ข่าวอื่นๆ

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
19 เมษายน 2562 ขอเชิญชวนรับชม รายการเศรษฐีบ้านทุ่ง “ยายเมี้ยนน้ำหมากกระจาย” ตอน โรงเรียนคุณธรรม วัฒนธรรม ของโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
17 เมษายน 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2562
17 เมษายน 2562 มอบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบภัย
12 เมษายน 2562 มอบเงินกองทุนชาตะสัมพันธ์
11 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 รดน้ำขอพรผู้อาวุโส
11 เมษายน 2562 ครอบครัว ชุมพร เขต 1 ร่วมสรงน้ำพระ ขอพร ผอ.เขต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
10 เมษายน 2562 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบภัย
10 เมษายน 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2562
10 เมษายน 2562 สพป.ชพ.1 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
10 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามโครงการองค์คุณธรรม นำเขตสุจริต
09 เมษายน 2562 “สืบสานวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดชุมพร”
06 เมษายน 2562 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
06 เมษายน 2562 คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดชุมพร ณ วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
05 เมษายน 2562 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบภัย
05 เมษายน 2562 ประกาศคุณลักษณะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
05 เมษายน 2562 สรุป Link ขั้นตอนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
04 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีค.2562
21 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเบิกค่าการศึกษาบุตร
11 มีนาคม 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒)
06 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กพ.62
18 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
11 เมษายน 2562 ต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
04 เมษายน 2562 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัด สพป.ชพ.1
26 มีนาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20 มีนาคม 2562 ประเมินลูกจ้างเพื่อปรับระดับชั้นงาน
23 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังฯ และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ
04 มกราคม 2562 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
14 ธันวาคม 2561 ทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอุดหนุนให้
07 ธันวาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
30 พฤศจิกายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ
30 พฤศจิกายน 2561 การทำสัญญาจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29 พฤศจิกายน 2561 การต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2561 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุน
27 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร
06 เมษายน 2562 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3
05 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 เร่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู…ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการและจำเป็นพิเศษ
01 เมษายน 2562 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์และ จริยปฏิบัติ “มีจิตอาสา รักษาวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ”
29 มีนาคม 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “ภาคภูมิ…ยินดี ศักดิ์ศรีชาวชุมพร ครั้งที่ 8”
25 มีนาคม 2562 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และการเรียนรู้ (โปรแกรม HERO : SAFE B-MOD)
15 มีนาคม 2562 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
15 มีนาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
04 มีนาคม 2562 การประชุมปฏิบัติการมอบนโยบายให้ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
27 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
24 มกราคม 2562 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายสถานศึกษาเมือง 2
22 มกราคม 2562 ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET ปีการศึกษา 2561
22 มกราคม 2562 ประชุมปฏิบัติการวิจัยและพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.  2562
18 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
18 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดจุดบริการพักรถ โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
05 เมษายน 2562 การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562
03 เมษายน 2562 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562
03 เมษายน 2562 ขอความร่วมมือแจ้งจำนวนห้องเรียนและนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ “ฟ้นสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ปี 2562
02 เมษายน 2562 การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” “หลักสูตร หลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
30 มีนาคม 2562 โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ ๔
27 มีนาคม 2562 ปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (Set Zero)
21 มีนาคม 2562 ปรับแก้การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 (Set Zero) โรงเรียนดำเนินภายใน 22 มี.ค.2562
20 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน
20 มีนาคม 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 มีนาคม 2562 ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
11 มีนาคม 2562 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ปรับใหม่)
06 มีนาคม 2562 รายงานผลการรับนักเรียน ปี 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิชาการบ้านร้านตัดผม OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2561
10 เมษายน 2562 ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
01 เมษายน 2562 รายงานการประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์
22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)
15 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ
26 กุมภาพันธ์ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 มกราคม 2562 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี พ.ศ.2561 ของบุคลากรใน สพป.ชพ.1
12 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำหน้าที่วิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
29 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวว่าว
13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 พฤศจิกายน 2561 เยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่โรงเรียนวัดหาดทรายแก้วและโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
12 พฤศจิกายน 2561 ประชุมพิจารณาร่างการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผลโครงการของปีที่ผ่านมา
01 พฤศจิกายน 2561 คู่มือการตั้งงบประมาณ ปี 2563
19 ตุลาคม 2561 ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม
19 ตุลาคม 2561 ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม
18 ตุลาคม 2561 ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม
26 มีนาคม 2562 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
26 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
27 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯปี 60
27 กุมภาพันธ์ 2562 การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
20 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ารักษาพยาบาล (ใหม่)
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
20 กุมภาพันธ์ 2562 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง ด้านพัสดุภาครัฐ
08 มกราคม 2562 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
07 มกราคม 2562 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ.2553
23 พฤศจิกายน 2561 ข้อบกพร่องและกรณีทุจริตทางงานคลัง
23 พฤศจิกายน 2561 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑
23 พฤศจิกายน 2561 รายชื่อโรงเรียนที่จะออกตรวจสอบการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562
05 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
05 พฤศจิกายน 2561 ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม
05 พฤศจิกายน 2561 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
27 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)
07 มิถุนายน 2561 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561
07 พฤษภาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
24 เมษายน 2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
26 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 มีนาคม 2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
02 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
17 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 16/2562
10 เมษายน 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1 ครั้งที่ 15/2562
03 เมษายน 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2562
03 เมษายน 2562 รายงานข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1
27 มีนาคม 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
27 มีนาคม 2562 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560
27 มีนาคม 2562 “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
26 มีนาคม 2562 การประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร
14 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 ธันวาคม 2561)
29 มกราคม 2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
08 มกราคม 2562 การติดตั้งแอพพลิเคชั่น DLTV สำหรับโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
08 มกราคม 2562 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561
22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนขยายโอกาสที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการใช้ระบบ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน
20 ธันวาคม 2561 ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
19 ธันวาคม 2561 ประชุมพิจารณาการขอจัดตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563
17 เมษายน 2562 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
11 เมษายน 2562 ขอเชิญเข้าอบรมโครงการขับเคลื่ือนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “เรื่อง การสร้างเครื่องบินพลังยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์
11 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการของ สพฐ.
11 เมษายน 2562 จดหมายข่าว “รดน้ำขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจาก ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2562
11 เมษายน 2562 จดหมายข่าว “พัฒนา ตกแต่งบริเวณพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบให้สวยงาม”
11 เมษายน 2562 จดหมายข่่าว “ร้านจำหน่ายสินค้า Cpn1 Shop
11 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.
03 เมษายน 2562 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Everyone Can Create
03 เมษายน 2562 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562
20 มีนาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20 มีนาคม 2562 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562
20 มีนาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์
15 มีนาคม 2562 ประชุมผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1
24 มกราคม 2562 การประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
04 มกราคม 2562 การพิจารณาคัดเลือก “รางวัลครูจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน” จังหวัดชุมพร

Download เอกสารต่างๆ / เผยแพร่ผลงานวิชาการ

04 เมษายน 2562 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีค.2562
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการนำฝากเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
20 มีนาคม 2562 ขั้นตอนการเบิกค่าการศึกษาบุตร
09 มกราคม 2562 ใบรับรองภาษี หัก ณที่จ่าย ของข้าราชการบำนาญ ประจำปี 2561
06 ธันวาคม 2561 งายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย.61
12 พฤศจิกายน 2561 แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล
17 ตุลาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กย.61 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
11 กันยายน 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค.2561 สพป.ชพ.1
09 สิงหาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.61
24 กรกฎาคม 2561 แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย สพป.ชพ.1
06 กรกฎาคม 2561 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิ.ย.61 สพป.ชพ.1
27 มิถุนายน 2561 คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
27 มิถุนายน 2561 คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรง
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
23 สิงหาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
18 กรกฎาคม 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
27 มิถุนายน 2561 แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
21 มิถุนายน 2561 Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ
14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 เมษายน 2561 แบบฟอร์มขอรับการประเมินของลูกจ้างประจำ
06 มีนาคม 2561 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว.21/2560)
02 กุมภาพันธ์ 2561 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
02 มกราคม 2561 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของข้าราชการครู
25 ธันวาคม 2560 หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว17/2552
25 ธันวาคม 2560 บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
15 ธันวาคม 2560 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
15 ธันวาคม 2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
25 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 ธันวาคม 2561 ประชุม Video Conference “พุธเช้า ข่าว สพฐ”ครั้งที่ 47/2561
24 พฤศจิกายน 2561 ผลการแข่งขันระดับจังหวัดชุมพร(สพฐ.เกมส์) ประจำปี 2561
19 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 เดินหน้าจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ 2561” ระดับจังหวัด
24 ตุลาคม 2561 ร่วมกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม “พระปิยมหาราช”
24 ตุลาคม 2561 รับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.บึงกาฬ
20 ตุลาคม 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
19 ตุลาคม 2561 ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
17 ตุลาคม 2561 ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำเขตสุจริต
17 สิงหาคม 2561 สพฐ.ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจราชการของ รมว.ศึกษาธิการ
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
15 มกราคม 2561 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
11 มกราคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา
11 มกราคม 2561 ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)
05 มกราคม 2561 CPN1
28 ธันวาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ใหม่)
25 ธันวาคม 2560 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
04 ธันวาคม 2560 เอกสารคู่มือการประเมิน ITA เขตสุจริต
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
23 กันยายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มิถุนายน 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
26 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

VDO รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

VDO กิจกรรม สพป.ชพ.1

ข่าวการศึกษาที่น่าสนใจและติดตาม

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS Kroobannok Education News

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253