ประกาศจากเขตพื้นที่

Download เอกสารต่างๆ


รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่


ประกาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประชุมถอดบทเรียนระบบประกันสุขภาพนักเรียน “Happiness School”

ประชุมถอดบทเรียนระบบประกันสุขภาพนักเรียน “Happiness School” เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บทคัดย่อ   เรื่อง   รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์            (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ผู้วิจัย     นายกิตติพงษ์ น้อยจีน   ตำแหน่ง  …

อ่านเพิ่มเติม


ข่าวการศึกษา